Vzdělávací včelín Viechtach


Vzdělávací včelín je zařízením Přírodního parku Bavorský les při ekologické

stanici "Großer Pfahl". Byl postaven pod vedením Přírodního parku v roce

2006 z fondů EU a z vlastních prostředků města Viechtach. Provoz

dobrovolně zajišťuje Včelařský spolek Viechtach.Jednou za měsíc nabízí včelařský spolek školení pro včelaře.

Školy nebo skupiny si mohou u Ekologické stanice Viechtach objednat

celodenní program na téma "Úžasný svět hmyzu". Informace včetně termínů

Vám sdělí Matthias Rohrbacher na tel. 0049 (0)9942-904864.